KAM PRO KARTU

KARTA BUDE VYDÁVÁNA NA STANDARDNÍCH VÝDEJNÍCH MÍSTECH A TO OD POLOVINY ROKU 2016. ZÁROVEŇ DOJDE K POSÍLENÍ VÝDEJNÍCH MÍST